• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش

کوره بوته ای (ذوب فلزات رنگین، پخت سفال و ...) بار

نرخ پاور:
نرخ دما:

محصولات مرتبط

روغن پمپ دیفیوژن</br>Diffusion vacuum Pump Oil

روغن پمپ دیفیوژن
Diffusion vacuum Pump Oil

آون خلا 500 درجه اسمی

آون خلا 500 درجه اسمی

روغن دیفیوژن

روغن دیفیوژن

شلنگ PTFE

شلنگ PTFE

اورینگ سنترینگ الاستومتر</br>Centering + O-ring Elastometer

اورینگ سنترینگ الاستومتر
Centering + O-ring Elastometer

فلنج</br>Flange

فلنج
Flange

لوله یا تیوب کوارتزی</br>quarts tube

لوله یا تیوب کوارتزی
quarts tube

 دستگیره فلزی (نقره ای)</br>steel handle (silver)

دستگیره فلزی (نقره ای)
steel handle (silver)

نوار بافته آلومینیومی

نوار بافته آلومینیومی

اورینگ سنترینگ الاستومتر + آلومینیوم</br>Centering + O-ring Al (6061T6) + Elastometer)

اورینگ سنترینگ الاستومتر + آلومینیوم
Centering + O-ring Al (6061T6) + Elastometer)