• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش
جنسرنگاندازه
پلاستیکمشکیA=14- B=11- C=7- D=4- E=7 mm
پلاستیکمشکیA=16- B=13- C=10- D=4- E=7.5 mm
پلاستیکمشکیA=32- B=27- C=20- D=5- E=15 mm
پلاستیکمشکیA=50- B=40- C=30- D=8- E=13 mm

محصولات مرتبط

المنت اس آی سی</br>element sic

المنت اس آی سی
element sic

زانوی ۹۰ درجه</br>90◦ Elbow

زانوی ۹۰ درجه
90◦ Elbow

المنت مولیبدن

المنت مولیبدن

گیج پیرانی</br>Pirani Gauge

گیج پیرانی
Pirani Gauge

چرخ با پایه تنظیم شوند ارتفاع

چرخ با پایه تنظیم شوند ارتفاع

تبدیل کی اف به جایگاه شلنگ پلاستیکی</br>KF to Rubber Hose Adaptor

تبدیل کی اف به جایگاه شلنگ پلاستیکی
KF to Rubber Hose Adaptor

اورینگ سنترینگ الاستومتر</br>Centering + O-ring Elastometer

اورینگ سنترینگ الاستومتر
Centering + O-ring Elastometer

پمپ توربو</br>Turbo Pump

پمپ توربو
Turbo Pump

کوره هیدروژن اتمسفر کنترل 1800 درجه (فلزی)

کوره هیدروژن اتمسفر کنترل 1800 درجه (فلزی)

فلنج</br>Flange

فلنج
Flange