• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش
جنسرنگاندازه
پلاستیکمشکیA=14- B=11- C=7- D=4- E=7 mm
پلاستیکمشکیA=16- B=13- C=10- D=4- E=7.5 mm
پلاستیکمشکیA=32- B=27- C=20- D=5- E=15 mm
پلاستیکمشکیA=50- B=40- C=30- D=8- E=13 mm

محصولات مرتبط

شلنگ فلزی آکارئونی</br>Flexible Hose

شلنگ فلزی آکارئونی
Flexible Hose

درپوش پلاستیکی</br>Plastic Cap

درپوش پلاستیکی
Plastic Cap

زانوی ۹۰ درجه</br>90◦ Elbow

زانوی ۹۰ درجه
90◦ Elbow

power switch | کلید پاور

power switch | کلید پاور

پمپ دیفیوژن خنک کننده ی هوا</br>Air Cooled Diffusion Pump

پمپ دیفیوژن خنک کننده ی هوا
Air Cooled Diffusion Pump

کوره دندانسازی دما بالا (بارگیری از کف)

کوره دندانسازی دما بالا (بارگیری از کف)

لوله یا تیوب کوارتزی</br>quarts tube

لوله یا تیوب کوارتزی
quarts tube

شلنگ PTFE

شلنگ PTFE

بوته گرافیتی

بوته گرافیتی

 لوله یا تیوب آلومینایی</br>Alumina tube

لوله یا تیوب آلومینایی
Alumina tube