• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش

پایه پلاستیکی

جنسرنگاندازه
پلاستیکمشکیA=14- B=11- C=7- D=4- E=7 mm
پلاستیکمشکیA=16- B=13- C=10- D=4- E=7.5 mm
پلاستیکمشکیA=32- B=27- C=20- D=5- E=15 mm
پلاستیکمشکیA=50- B=40- C=30- D=8- E=13 mm

محصولات مرتبط

کوره تیوبی سرامیکی خلاء 1200، 1400 و 1600 درجه

کوره تیوبی سرامیکی خلاء 1200، 1400 و 1600 درجه

پایه رگلاژی آنتی شوک

پایه رگلاژی آنتی شوک

کاپر گسکت</br>Copper Gasket

کاپر گسکت
Copper Gasket

کوره هیدروژن اتمسفر کنترل 1800 درجه (فلزی)

کوره هیدروژن اتمسفر کنترل 1800 درجه (فلزی)

شلنگ فلزی آکارئونی</br>Flexible Hose

شلنگ فلزی آکارئونی
Flexible Hose

شیت ، ورق مولیبدن

شیت ، ورق مولیبدن

 Mass Flow Controller سری D07-(9-19)F شرکت Sevenstar

Mass Flow Controller سری D07-(9-19)F شرکت Sevenstar

کی اف کلمپ</br>KF CLAMP

کی اف کلمپ
KF CLAMP

بلنک</br>Blank

بلنک
Blank

toggle clamp | تاگل کلمپ

toggle clamp | تاگل کلمپ