• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش
جنسرنگاندازه
پلاستیکمشکیA=14- B=11- C=7- D=4- E=7 mm
پلاستیکمشکیA=16- B=13- C=10- D=4- E=7.5 mm
پلاستیکمشکیA=32- B=27- C=20- D=5- E=15 mm
پلاستیکمشکیA=50- B=40- C=30- D=8- E=13 mm

محصولات مرتبط

کاپر گسکت</br>Copper Gasket

کاپر گسکت
Copper Gasket

کوره دندانسازی دما بالا (بارگیری از کف)

کوره دندانسازی دما بالا (بارگیری از کف)

کی اف سه راهه</br>3-Ways KF Fitting

کی اف سه راهه
3-Ways KF Fitting

گیج خلاء</br>vacuum gauge

گیج خلاء
vacuum gauge

کوره تیوبی سرامیکی خلاء 1200، 1400 و 1600 درجه

کوره تیوبی سرامیکی خلاء 1200، 1400 و 1600 درجه

شیر استیل</br>steel valve

شیر استیل
steel valve

بوته گرافیتی

بوته گرافیتی

کلمپ زنجیری</br>Chain Clamp

کلمپ زنجیری
Chain Clamp

 لولا استیل</br>steel hinge

لولا استیل
steel hinge

آون خلا 300 درجه اسمی

آون خلا 300 درجه اسمی