• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش

محصولات مرتبط

اورینگ سنترینگ الاستومتر</br>Centering + O-ring Elastometer

اورینگ سنترینگ الاستومتر
Centering + O-ring Elastometer

قایقک آلومینایی</br>

قایقک آلومینایی

دستگیره استیل آون</br>oven steel handle

دستگیره استیل آون
oven steel handle

پمپ روتاری</br>Rotary Vane Pump

پمپ روتاری
Rotary Vane Pump

کوره ذوب القایی رومیزی

کوره ذوب القایی رومیزی

روغن پمپ روتاری</br>High Speed Mechanical Pumps Oil (Mineral Oil)

روغن پمپ روتاری
High Speed Mechanical Pumps Oil (Mineral Oil)

قفل صندوقی</br>Box lock

قفل صندوقی
Box lock

 لوله یا تیوب آلومینایی</br>Alumina tube

لوله یا تیوب آلومینایی
Alumina tube

کلمپ زنجیری</br>Chain Clamp

کلمپ زنجیری
Chain Clamp

اورینگ سیلیکونی کوره تیوبی</br>sillicone o ring

اورینگ سیلیکونی کوره تیوبی
sillicone o ring