• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش

سیم مفتول مولیبدن

محصولات مرتبط

دسته باکالیت</br>bakelite ball

دسته باکالیت
bakelite ball

المنت ام او اس آی 2</br>element mosi2

المنت ام او اس آی 2
element mosi2

کی اف چهار راهه</br>4-Ways KF Fitting

کی اف چهار راهه
4-Ways KF Fitting

Manual Gate Valve | شیر دستی دریچه

Manual Gate Valve | شیر دستی دریچه

کوره دندانسازی دما بالا (بارگیری از کف)

کوره دندانسازی دما بالا (بارگیری از کف)

شیر استیل</br>steel valve

شیر استیل
steel valve

شیت ، ورق مولیبدن

شیت ، ورق مولیبدن

کوره بوته ای (ذوب فلزات رنگین، پخت سفال و ...) بار

کوره بوته ای (ذوب فلزات رنگین، پخت سفال و ...) بار

المنت اس آی سی</br>element sic

المنت اس آی سی
element sic

 دستگیره فلزی (نقره ای)</br>steel handle (silver)

دستگیره فلزی (نقره ای)
steel handle (silver)