• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش
.

محصولات مرتبط

alumina Corundum boat | بوته آلومینایی کنگره دار

alumina Corundum boat | بوته آلومینایی کنگره دار

کوره بوته ای (ذوب فلزات رنگین، پخت سفال و ...) بار

کوره بوته ای (ذوب فلزات رنگین، پخت سفال و ...) بار

دستگیره استیل آون</br>oven steel handle

دستگیره استیل آون
oven steel handle

روغن پمپ روتاری</br>High Speed Mechanical Pumps Oil (Mineral Oil)

روغن پمپ روتاری
High Speed Mechanical Pumps Oil (Mineral Oil)

بلنک</br>Blank

بلنک
Blank

کوره باکسی فلزی خلاء 1200‌ ، 1400 ، 1600 درجه سانتی گراد

کوره باکسی فلزی خلاء 1200‌ ، 1400 ، 1600 درجه سانتی گراد

مبدل جریان به ولتاژ

مبدل جریان به ولتاژ

کی اف چهار راهه</br>4-Ways KF Fitting

کی اف چهار راهه
4-Ways KF Fitting

چرخ با پایه تنظیم شوند ارتفاع

چرخ با پایه تنظیم شوند ارتفاع

کوره دندانسازی دما بالا (بارگیری از کف)

کوره دندانسازی دما بالا (بارگیری از کف)