• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش
.

محصولات مرتبط

مبدل</br>converter

مبدل
converter

 لوله یا تیوب آلومینایی</br>Alumina tube

لوله یا تیوب آلومینایی
Alumina tube

کوره باکسی فلزی خلاء 1200‌ ، 1400 ، 1600 درجه سانتی گراد

کوره باکسی فلزی خلاء 1200‌ ، 1400 ، 1600 درجه سانتی گراد

Cabinet rollers | غلطک کابینتی

Cabinet rollers | غلطک کابینتی

alumina Corundum boat | بوته آلومینایی کنگره دار

alumina Corundum boat | بوته آلومینایی کنگره دار

فلنج</br>Flange

فلنج
Flange

 دستگیره فلزی (مشکی)</br>steel handle (black)

دستگیره فلزی (مشکی)
steel handle (black)

کوره باکسی سرامیکی خلاء 1700 درجه سانتی گراد

کوره باکسی سرامیکی خلاء 1700 درجه سانتی گراد

قایقک آلومینایی</br>

قایقک آلومینایی

شلنگ PTFE

شلنگ PTFE