• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش
.

محصولات مرتبط

مبدل</br>converter

مبدل
converter

alumina boat | بوته آلومینایی

alumina boat | بوته آلومینایی

بوته گرافیتی

بوته گرافیتی

مبدل جریان به ولتاژ

مبدل جریان به ولتاژ

زانوی ۹۰ درجه</br>90◦ Elbow

زانوی ۹۰ درجه
90◦ Elbow

قفل صندوقی</br>Box lock

قفل صندوقی
Box lock

پایه رگلاژی آنتی شوک

پایه رگلاژی آنتی شوک

اورینگ سنترینگ الاستومتر</br>Centering + O-ring Elastometer

اورینگ سنترینگ الاستومتر
Centering + O-ring Elastometer

 Mass Flow Controller سری D07-(9-19)F شرکت Sevenstar

Mass Flow Controller سری D07-(9-19)F شرکت Sevenstar

power switch | کلید پاور

power switch | کلید پاور