• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش
برای خواندن میزان خلاء درون محفظه کاربرد دارد.
به این شکل که دارای ورودی دیجیتال و آنالوگ است که شما به راحتی گیج خود را به آن متصل می کنید و در نمایشگر 7 segment که روی آن تعبیه شده می توانید مقدار را آن را ببینید. این مدل ماژول نه تنها امکان خواندن خلاء را فراهم میکند ، بلکه خروجی های رله ای دارد که قابل برنامه ریزی نیز میباشد. بیشتر
مدلسایز پنلنمایشگر
Two Channel Vacuum Monitor + One Pirani Gauge + One Ionization Gauge + Two Cables (5 meter length each) 480×88×260mm 7 segment

محصولات مرتبط

شیت ، ورق مولیبدن

شیت ، ورق مولیبدن

لوله یا تیوب کوارتزی</br>quarts tube

لوله یا تیوب کوارتزی
quarts tube

آون خلا 500 درجه اسمی

آون خلا 500 درجه اسمی

اورینگ سنترینگ الاستومتر + آلومینیوم</br>Centering + O-ring Al (6061T6) + Elastometer)

اورینگ سنترینگ الاستومتر + آلومینیوم
Centering + O-ring Al (6061T6) + Elastometer)

 لولا نقره ای براق (آلیاژ روی)</br>Shiny silver hinge (zinc alloy)

لولا نقره ای براق (آلیاژ روی)
Shiny silver hinge (zinc alloy)

شلنگ PTFE

شلنگ PTFE

آون خلا 300 درجه اسمی

آون خلا 300 درجه اسمی

گریس خلاء بالا</br>High Vacuum Grease

گریس خلاء بالا
High Vacuum Grease

کلمپ زنجیری</br>Chain Clamp

کلمپ زنجیری
Chain Clamp

زانوی ۹۰ درجه</br>90◦ Elbow

زانوی ۹۰ درجه
90◦ Elbow