• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش
برای خواندن میزان خلاء درون محفظه کاربرد دارد.
به این شکل که دارای ورودی دیجیتال و آنالوگ است که شما به راحتی گیج خود را به آن متصل می کنید و در نمایشگر 7 segment که روی آن تعبیه شده می توانید مقدار را آن را ببینید. این مدل ماژول نه تنها امکان خواندن خلاء را فراهم میکند ، بلکه خروجی های رله ای دارد که قابل برنامه ریزی نیز میباشد. بیشتر
مدلسایز پنلنمایشگر
Two Channel Vacuum Monitor + One Pirani Gauge + One Ionization Gauge + Two Cables (5 meter length each) 480×88×260mm 7 segment

محصولات مرتبط

power switch | کلید پاور

power switch | کلید پاور

کوره باکسی سرامیکی خلاء 1700 درجه سانتی گراد

کوره باکسی سرامیکی خلاء 1700 درجه سانتی گراد

toggle clamp | تاگل کلمپ

toggle clamp | تاگل کلمپ

کاپر گسکت</br>Copper Gasket

کاپر گسکت
Copper Gasket

آون خلا 500 درجه اسمی

آون خلا 500 درجه اسمی

کوره هیدروژن اتمسفر کنترل 1800 درجه (فلزی)

کوره هیدروژن اتمسفر کنترل 1800 درجه (فلزی)

بلوک کوارتزی</br>quartz tube block

بلوک کوارتزی
quartz tube block

پایه رگلاژی آنتی شوک

پایه رگلاژی آنتی شوک

کلمپ زنجیری</br>Chain Clamp

کلمپ زنجیری
Chain Clamp

مبدل</br>converter

مبدل
converter