• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش
به سادگی و با استفاده از اورینگ سنترینگ و کلمپ به محفظه وصل میشود و میزان فشار داخل چمبر را به آنالوگ یا دیجیتال تبدیل میکند.
معمولا با کانکتور های DB9 یا rj45 میتوان با این تجهیز ها ارتباط بر قرار کرد. بیشتر
مدلرنج خلاارتباط
ZJ-52T 1.0×105- 1.0×10-1Pa ISO-KF

محصولات مرتبط

زانوی ۹۰ درجه</br>90◦ Elbow

زانوی ۹۰ درجه
90◦ Elbow

بلوک کوارتزی</br>quartz tube block

بلوک کوارتزی
quartz tube block

گیج خلاء</br>vacuum gauge

گیج خلاء
vacuum gauge

سیم مفتول مولیبدن

سیم مفتول مولیبدن

المنت ام او اس آی 2</br>element mosi2

المنت ام او اس آی 2
element mosi2

شیت ، ورق مولیبدن

شیت ، ورق مولیبدن

چرخ مشکی</br>black wheel

چرخ مشکی
black wheel

پمپ دیفیوژن خنک کننده ی هوا</br>Air Cooled Diffusion Pump

پمپ دیفیوژن خنک کننده ی هوا
Air Cooled Diffusion Pump

مبدل جریان به ولتاژ

مبدل جریان به ولتاژ

اورینگ سنترینگ الاستومتر</br>Centering + O-ring Elastometer

اورینگ سنترینگ الاستومتر
Centering + O-ring Elastometer