• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش

روغن پمپ روتاری
High Speed Mechanical Pumps Oil (Mineral Oil)

روغن مورد استفاده در روتاری وین های روغنی دارای ویژگیهای خاصی است. در روتاریهای تک مرحله ای می بایستی از روغنی استفاده نمود که فشار بخار آن در دمای محیط کمتر از 0.1 میلی بار باشد در حالیکه در روتاری وین دو مرحله ای باید فشار بخار روغن در دمای محیط کمتر از ۰٫۰۰۰۵ میلی بار باشد. در مواقعی که پمپ کاربردهای خاص دارد مثلا در معرض مواد آتشزا یا مواد رادیواکتیو می باشد نیز باید از روغن مخصوص خود استفاده نمود. در پمپهای وکیوم روتاری دو مرحله ای تعویض بموقع روغن علاوه بر عمر مفید پمپ روی فشار نهایی پمپ نیز تاثیر دارد. بیشتر

محصولات مرتبط

 Mass Flow Controller سری D07-(9-19)F شرکت Sevenstar

Mass Flow Controller سری D07-(9-19)F شرکت Sevenstar

toggle clamp | تاگل کلمپ

toggle clamp | تاگل کلمپ

دریچه ی تهویه</br>Venting Valve

دریچه ی تهویه
Venting Valve

لوله یا تیوب کوارتزی</br>quarts tube

لوله یا تیوب کوارتزی
quarts tube

گیج پیرانی</br>Pirani Gauge

گیج پیرانی
Pirani Gauge

ترموکوپل تیپ کا</br>thermocouple K type

ترموکوپل تیپ کا
thermocouple K type

کوره ذوب القایی رومیزی

کوره ذوب القایی رومیزی

کوره بوته ای (ذوب فلزات رنگین، پخت سفال و ...) بار

کوره بوته ای (ذوب فلزات رنگین، پخت سفال و ...) بار

گریس خلاء بالا</br>High Vacuum Grease

گریس خلاء بالا
High Vacuum Grease

کی اف چهار راهه</br>4-Ways KF Fitting

کی اف چهار راهه
4-Ways KF Fitting