• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش
از عناصر گرمایش SiC معمولاً به عنوان ابزاری برای فعال کردن المنت های کوره با دمای بالا یا کوره معمولی استفاده می شود. دمای کار 600 درجه سانتیگراد تا 1500 درجه سانتیگراد است. بیشتر
نامشکلدرجه حرارت استفاده شدهفرآیند تولیت
SiC Heating Element connector ED. SC. SCR. Dumbbell. U. W and other special shape Up to 1700C Made into blank. silicided under high temperature and re-crystallized

محصولات مرتبط

بوته گرافیتی

بوته گرافیتی

شلنگ PTFE

شلنگ PTFE

Manual Gate Valve | شیر دستی دریچه

Manual Gate Valve | شیر دستی دریچه

المنت ام او اس آی 2</br>element mosi2

المنت ام او اس آی 2
element mosi2

لوله یا تیوب کوارتزی</br>quarts tube

لوله یا تیوب کوارتزی
quarts tube

دسته باکالیت</br>bakelite ball

دسته باکالیت
bakelite ball

کلمپ المنت</br>element clamp

کلمپ المنت
element clamp

کوره دندانسازی دما بالا (بارگیری از کف)

کوره دندانسازی دما بالا (بارگیری از کف)

 لولا استیل</br>steel hinge

لولا استیل
steel hinge

alumina block | بلوک آلومینا

alumina block | بلوک آلومینا