• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش

گیج خلاء
vacuum gauge

578/5000 در دستگاههای خلاء به اصطلاح خلاء مکانیکی (BOURDONVAC ، DIAVAC ، دستگاههای خلاء کپسول) فشار با ضبط نیرویی که روی سطح دیافراگم عمل می کند ، مستقیماً تعیین می شود. در این مورد از فشار مستقیم (یا مطلق) اندازه گیری فشار ، قرائت به دست آمده از طریق دستگاه خلاء مستقل از نوع گاز و فشاری است که باید اندازه گیری شود. دامنه فشار تقریباً است. از 1000 mbar (فشار جوی ، 750 Torr) تا 1 mbar (75/0 Torr)
• نمایش دادن:
آنالوگ
• محدوده خلاء:
Min .: 1 mbar (0.014503774 psi)
حداکثر: 1.000 mbar (14.503773773 psi)
Send feedback
History
Saved
Community بیشتر
قطراندازه ی شماره هامقیاسجنس کانکتورپنجرهاندازه ی کانکشنرزوه های اتصالپایهجنس بدنهمایع پرشده در شیشهدقتمحدودیت فشاراتصالرنج فشار
1.5” | 2.0” | 2.5” | 3” | 4” | 6” 1.5"(40mm)2"(50mm) | 2.5“(63mm) psi. bar. Mpa. kg/cm2. kpa etc optional Non. black steel or chrome plated ضد زنگ یا استیل پلاستیک یا گلس 1/8 for 1.5" (40mm)case| 1/4 for 2"(50mm) or 2.5"(63mm) case. Bottom connector. back connector steel chrome plated case/black and case | steel chrome plated bezel | glass or plastic window | brass internal and connector گلیسیرین یا سیلیکون 2.0 | 2.5 Steady: 3/4x full scale value

Fluctuation:2/3x full sacle value

Short time:full scale value
radial|bottom connection

axial|center back male connection
0-50 psi......1-6000 psi

محصولات مرتبط

شلنگ PTFE

شلنگ PTFE

دسته باکالیت</br>bakelite ball

دسته باکالیت
bakelite ball

شلنگ فلزی آکارئونی</br>Flexible Hose

شلنگ فلزی آکارئونی
Flexible Hose

بوته گرافیتی

بوته گرافیتی

toggle clamp | تاگل کلمپ

toggle clamp | تاگل کلمپ

کلمپ فنری</br>Spring Clamp

کلمپ فنری
Spring Clamp

شیت ، ورق مولیبدن

شیت ، ورق مولیبدن

پایه رگلاژی آنتی شوک

پایه رگلاژی آنتی شوک

المنت اس آی سی</br>element sic

المنت اس آی سی
element sic

تبدیل کی اف به جایگاه شلنگ پلاستیکی</br>KF to Rubber Hose Adaptor

تبدیل کی اف به جایگاه شلنگ پلاستیکی
KF to Rubber Hose Adaptor