• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

محصولات

Responsive image مشاهده

کاربرد های محصولات ما

Responsive image مشاهده

برترین محصولات

Responsive image مشاهده

محصولات تصادفی

Responsive image

ترموکوپل تیپ کا
thermocouple K type

Responsive image

پایه رگلاژی آنتی شوک

Responsive image

کوره باکسی فلزی خلاء 1200‌ ، 1400 ، 1600 درجه سانتی گراد

Responsive image

اورینگ سنترینگ الاستومتر
Centering + O-ring Elastometer

Responsive image

ترموکوپل تیپ بی
thermocouple B type

Responsive image

دسته باکالیت
bakelite ball

Responsive image

کوره اتمسفر کنترلی 1800 درجه (سرامیکی)

Responsive image

ترموکوپل تیپ اس
thermocouple S type

Responsive image

دریچه ی تهویه
Venting Valve

Responsive image

alumina block | بلوک آلومینا