• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش

کوره بوته ای (ذوب فلزات رنگین، پخت سفال و ...) بار

نرخ پاور:
نرخ دما:

محصولات مرتبط

toggle clamp | تاگل کلمپ

toggle clamp | تاگل کلمپ

سیم مفتول مولیبدن

سیم مفتول مولیبدن

 لولا استیل</br>steel hinge

لولا استیل
steel hinge

آون خلا 500 درجه اسمی

آون خلا 500 درجه اسمی

alumina Corundum boat | بوته آلومینایی کنگره دار

alumina Corundum boat | بوته آلومینایی کنگره دار

گیج پیرانی</br>Pirani Gauge

گیج پیرانی
Pirani Gauge

فلنج شلنگ آکاردئونی</br>Flange for Flexible Hose

فلنج شلنگ آکاردئونی
Flange for Flexible Hose

قفل صندوقی</br>Box lock

قفل صندوقی
Box lock

بلنک</br>Blank

بلنک
Blank

کی اف سه راهه</br>3-Ways KF Fitting

کی اف سه راهه
3-Ways KF Fitting