• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش

کلمپ فنری
Spring Clamp

جنساندازه
استیلطول:74میلیمتر

محصولات مرتبط

کنترل خلاء</br>Vacuum control

کنترل خلاء
Vacuum control

قفل صندوقی</br>Box lock

قفل صندوقی
Box lock

زانوی ۹۰ درجه</br>90◦ Elbow

زانوی ۹۰ درجه
90◦ Elbow

بلنک</br>Blank

بلنک
Blank

کوره هیدروژن اتمسفر کنترل 1800 درجه (فلزی)

کوره هیدروژن اتمسفر کنترل 1800 درجه (فلزی)

شلنگ PTFE

شلنگ PTFE

لولا مشکی (آلیاژ روی)</br>Black hinge (zinc alloy)

لولا مشکی (آلیاژ روی)
Black hinge (zinc alloy)

دریچه ی تهویه</br>Venting Valve

دریچه ی تهویه
Venting Valve

power switch | کلید پاور

power switch | کلید پاور

کوره باکسی فلزی خلاء 1200‌ ، 1400 ، 1600 درجه سانتی گراد

کوره باکسی فلزی خلاء 1200‌ ، 1400 ، 1600 درجه سانتی گراد