• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش

پایه پلاستیکی

جنسرنگاندازه
پلاستیکمشکیA=14- B=11- C=7- D=4- E=7 mm
پلاستیکمشکیA=16- B=13- C=10- D=4- E=7.5 mm
پلاستیکمشکیA=32- B=27- C=20- D=5- E=15 mm
پلاستیکمشکیA=50- B=40- C=30- D=8- E=13 mm

محصولات مرتبط

کوره دندانسازی دما بالا (بارگیری از کف)

کوره دندانسازی دما بالا (بارگیری از کف)

شمش، گرده، میله مولیبدن

شمش، گرده، میله مولیبدن

کوره باکسی اتمسفر کنترل  1800 درجه (فلزی)

کوره باکسی اتمسفر کنترل 1800 درجه (فلزی)

تبدیل کی اف به جایگاه شلنگ پلاستیکی</br>KF to Rubber Hose Adaptor

تبدیل کی اف به جایگاه شلنگ پلاستیکی
KF to Rubber Hose Adaptor

کی اف سه راهه</br>3-Ways KF Fitting

کی اف سه راهه
3-Ways KF Fitting

بلنک</br>Blank

بلنک
Blank

power switch | کلید پاور

power switch | کلید پاور

المنت مولیبدن

المنت مولیبدن

گیج خلاء</br>vacuum gauge

گیج خلاء
vacuum gauge

پمپ توربو</br>Turbo Pump

پمپ توربو
Turbo Pump