• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش

سیم مفتول مولیبدن

محصولات مرتبط

کوره اتمسفر کنترلی 1800 درجه (سرامیکی)

کوره اتمسفر کنترلی 1800 درجه (سرامیکی)

پمپ توربو</br>Turbo Pump

پمپ توربو
Turbo Pump

alumina boat | بوته آلومینایی

alumina boat | بوته آلومینایی

آون خلا 500 درجه اسمی

آون خلا 500 درجه اسمی

چرخ با پایه تنظیم شوند ارتفاع

چرخ با پایه تنظیم شوند ارتفاع

کلمپ فنری</br>Spring Clamp

کلمپ فنری
Spring Clamp

قایقک آلومینایی</br>

قایقک آلومینایی

کانکتور المنت در سمت ترانسفورمر</br>element connector transformer side

کانکتور المنت در سمت ترانسفورمر
element connector transformer side

کی اف کلمپ</br>KF CLAMP

کی اف کلمپ
KF CLAMP

المنت ام او اس آی 2</br>element mosi2

المنت ام او اس آی 2
element mosi2