• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش

محصولات مرتبط

کوره اتمسفر کنترلی 1800 درجه (سرامیکی)

کوره اتمسفر کنترلی 1800 درجه (سرامیکی)

چرخ با پایه تنظیم شوند ارتفاع

چرخ با پایه تنظیم شوند ارتفاع

کوره باکسی اتمسفر کنترل  1800 درجه (فلزی)

کوره باکسی اتمسفر کنترل 1800 درجه (فلزی)

المنت اس آی سی</br>element sic

المنت اس آی سی
element sic

ترموکوپل تیپ اس</br>thermocouple S type

ترموکوپل تیپ اس
thermocouple S type

کلمپ المنت</br>element clamp

کلمپ المنت
element clamp

لولا مشکی (آلیاژ روی)</br>Black hinge (zinc alloy)

لولا مشکی (آلیاژ روی)
Black hinge (zinc alloy)

بوته گرافیتی

بوته گرافیتی

 لوله یا تیوب آلومینایی</br>Alumina tube

لوله یا تیوب آلومینایی
Alumina tube

بلوک کوارتزی</br>quartz tube block

بلوک کوارتزی
quartz tube block