• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش
.

محصولات مرتبط

alumina block | بلوک آلومینا

alumina block | بلوک آلومینا

سیم مفتول مولیبدن

سیم مفتول مولیبدن

قایقک آلومینایی</br>

قایقک آلومینایی

روغن پمپ روتاری</br>High Speed Mechanical Pumps Oil (Mineral Oil)

روغن پمپ روتاری
High Speed Mechanical Pumps Oil (Mineral Oil)

بوته گرافیتی

بوته گرافیتی

پایه پلاستیکی

پایه پلاستیکی

کلمپ المنت</br>element clamp

کلمپ المنت
element clamp

دریچه ی تهویه</br>Venting Valve

دریچه ی تهویه
Venting Valve

quartz boat | قایقک کوارتزی

quartz boat | قایقک کوارتزی

کوره اتمسفر کنترلی 1800 درجه (سرامیکی)

کوره اتمسفر کنترلی 1800 درجه (سرامیکی)