• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش

نوار بافته آلومینیومی

قطرطول
30mm 30 meter

محصولات مرتبط

روغن دیفیوژن

روغن دیفیوژن

 دستگیره فلزی (مشکی)</br>steel handle (black)

دستگیره فلزی (مشکی)
steel handle (black)

بوته گرافیتی

بوته گرافیتی

شیت ، ورق مولیبدن

شیت ، ورق مولیبدن

 لوله یا تیوب آلومینایی</br>Alumina tube

لوله یا تیوب آلومینایی
Alumina tube

کاپر گسکت</br>Copper Gasket

کاپر گسکت
Copper Gasket

toggle clamp | تاگل کلمپ

toggle clamp | تاگل کلمپ

کوره هیدروژن اتمسفر کنترل 1800 درجه (فلزی)

کوره هیدروژن اتمسفر کنترل 1800 درجه (فلزی)

آون خلا 300 درجه اسمی

آون خلا 300 درجه اسمی

شمش، گرده، میله مولیبدن

شمش، گرده، میله مولیبدن