• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش

quartz boat | قایقک کوارتزی

اندازهدماخاصیت ضد خوردگیشکلرنگجنس
30*Φ15*8 50*Φ30*20 100*Φ40*20 100*Φ70*30 120*Φ90*40 1200 ℃داردقایقکیبیرنگ 99.99% sio2

محصولات مرتبط

کوره باکسی سرامیکی خلاء 1700 درجه سانتی گراد

کوره باکسی سرامیکی خلاء 1700 درجه سانتی گراد

درپوش پلاستیکی</br>Plastic Cap

درپوش پلاستیکی
Plastic Cap

کوره باکسی اتمسفر کنترل  1800 درجه (فلزی)

کوره باکسی اتمسفر کنترل 1800 درجه (فلزی)

زانوی ۹۰ درجه</br>90◦ Elbow

زانوی ۹۰ درجه
90◦ Elbow

Manual Gate Valve | شیر دستی دریچه

Manual Gate Valve | شیر دستی دریچه

گیج خلاء</br>vacuum gauge

گیج خلاء
vacuum gauge

المنت ام او اس آی 2</br>element mosi2

المنت ام او اس آی 2
element mosi2

کوره تیوبی سرامیکی خلاء 1200، 1400 و 1600 درجه

کوره تیوبی سرامیکی خلاء 1200، 1400 و 1600 درجه

روغن پمپ روتاری</br>High Speed Mechanical Pumps Oil (Mineral Oil)

روغن پمپ روتاری
High Speed Mechanical Pumps Oil (Mineral Oil)

قفل صندوقی</br>Box lock

قفل صندوقی
Box lock