• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش

بوته گرافیتی

بوته گرافیتی ذوب به همراه عایق سیلیسی بیشتر
جنساندازهشکل
گرافیتاستوانه1kg Crucible
گرافیتاستوانه2kg Crucible
گرافیتاستوانه3kg Crucible
گرافیتاستوانه 5kg Crucible

محصولات مرتبط

 Mass Flow Controller سری D07-(9-19)F شرکت Sevenstar

Mass Flow Controller سری D07-(9-19)F شرکت Sevenstar

شلنگ PTFE

شلنگ PTFE

تبدیل کی اف به جایگاه شلنگ پلاستیکی</br>KF to Rubber Hose Adaptor

تبدیل کی اف به جایگاه شلنگ پلاستیکی
KF to Rubber Hose Adaptor

پمپ توربو</br>Turbo Pump

پمپ توربو
Turbo Pump

قفل صندوقی</br>Box lock

قفل صندوقی
Box lock

لوله یا تیوب کوارتزی</br>quarts tube

لوله یا تیوب کوارتزی
quarts tube

اورینگ سنترینگ الاستومتر</br>Centering + O-ring Elastometer

اورینگ سنترینگ الاستومتر
Centering + O-ring Elastometer

کوره دندانسازی دما بالا (بارگیری از کف)

کوره دندانسازی دما بالا (بارگیری از کف)

 دستگیره فلزی (نقره ای)</br>steel handle (silver)

دستگیره فلزی (نقره ای)
steel handle (silver)

کوره اتمسفر کنترلی 1800 درجه (سرامیکی)

کوره اتمسفر کنترلی 1800 درجه (سرامیکی)