• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش
بوته گرافیتی ذوب به همراه عایق سیلیسی بیشتر
جنساندازهشکل
گرافیتاستوانه1kg Crucible
گرافیتاستوانه2kg Crucible
گرافیتاستوانه3kg Crucible
گرافیتاستوانه 5kg Crucible

محصولات مرتبط

کی اف کلمپ</br>KF CLAMP

کی اف کلمپ
KF CLAMP

ایزو کلمپ</br>ISO Clamp

ایزو کلمپ
ISO Clamp

گریس خلاء بالا</br>High Vacuum Grease

گریس خلاء بالا
High Vacuum Grease

فلنج</br>Flange

فلنج
Flange

پایه پلاستیکی

پایه پلاستیکی

کوره باکسی اتمسفر کنترل  1800 درجه (فلزی)

کوره باکسی اتمسفر کنترل 1800 درجه (فلزی)

مبدل</br>converter

مبدل
converter

پایه رگلاژی آنتی شوک

پایه رگلاژی آنتی شوک

بوته گرافیتی

بوته گرافیتی

toggle clamp | تاگل کلمپ

toggle clamp | تاگل کلمپ