• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش

شمش، گرده، میله مولیبدن

done موجود

محصولات مرتبط

 لوله یا تیوب آلومینایی</br>Alumina tube

لوله یا تیوب آلومینایی
Alumina tube

تبدیل کی اف به جایگاه شلنگ پلاستیکی</br>KF to Rubber Hose Adaptor

تبدیل کی اف به جایگاه شلنگ پلاستیکی
KF to Rubber Hose Adaptor

زانوی ۹۰ درجه</br>90◦ Elbow

زانوی ۹۰ درجه
90◦ Elbow

کلمپ فنری</br>Spring Clamp

کلمپ فنری
Spring Clamp

کوره اتمسفر کنترلی 1800 درجه (سرامیکی)

کوره اتمسفر کنترلی 1800 درجه (سرامیکی)

اورینگ سنترینگ الاستومتر</br>Centering + O-ring Elastometer

اورینگ سنترینگ الاستومتر
Centering + O-ring Elastometer

کوره تیوبی سرامیکی اتمسفر کنترل شده نیتروژن و آرگون 1200 ، 1400 و  1600 درجه

کوره تیوبی سرامیکی اتمسفر کنترل شده نیتروژن و آرگون 1200 ، 1400 و 1600 درجه

گیج پیرانی</br>Pirani Gauge

گیج پیرانی
Pirani Gauge

دریچه ی تهویه</br>Venting Valve

دریچه ی تهویه
Venting Valve

Manual Gate Valve | شیر دستی دریچه

Manual Gate Valve | شیر دستی دریچه