• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش

روغن دیفیوژن

.

محصولات مرتبط

کوره باکسی فلزی خلاء 1200‌ ، 1400 ، 1600 درجه سانتی گراد

کوره باکسی فلزی خلاء 1200‌ ، 1400 ، 1600 درجه سانتی گراد

پایه پلاستیکی

پایه پلاستیکی

بوته گرافیتی

بوته گرافیتی

کی اف سه راهه</br>3-Ways KF Fitting

کی اف سه راهه
3-Ways KF Fitting

اورینگ سنترینگ ویتون</br>Centering + O-ring Viton

اورینگ سنترینگ ویتون
Centering + O-ring Viton

بلنک</br>Blank

بلنک
Blank

لوله یا تیوب کوارتزی</br>quarts tube

لوله یا تیوب کوارتزی
quarts tube

روغن پمپ دیفیوژن</br>Diffusion vacuum Pump Oil

روغن پمپ دیفیوژن
Diffusion vacuum Pump Oil

 لوله یا تیوب آلومینایی</br>Alumina tube

لوله یا تیوب آلومینایی
Alumina tube

کوره هیدروژن اتمسفر کنترل 1800 درجه (فلزی)

کوره هیدروژن اتمسفر کنترل 1800 درجه (فلزی)