• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

محصولات

Responsive image مشاهده

کاربرد های محصولات ما

Responsive image مشاهده

برترین محصولات

Responsive image مشاهده

محصولات تصادفی

Responsive image

کوره باکسی سرامیکی خلاء 1700 درجه سانتی گراد

Responsive image

لولا نقره ای براق (آلیاژ روی)
Shiny silver hinge (zinc alloy)

Responsive image

کوره هیدروژن اتمسفر کنترل 1800 درجه (فلزی)

Responsive image

دستگیره فلزی (نقره ای)
steel handle (silver)

Responsive image

بلوک کوارتزی
quartz tube block

Responsive image

بوته گرافیتی

Responsive image

کی اف سه راهه
3-Ways KF Fitting

Responsive image

power switch | کلید پاور

Responsive image

لوله یا تیوب آلومینایی
Alumina tube

Responsive image

کوره باکسی فلزی خلاء 1200‌ ، 1400 ، 1600 درجه سانتی گراد