• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش

شمش، گرده، میله مولیبدن

محصولات مرتبط

کلمپ زنجیری</br>Chain Clamp

کلمپ زنجیری
Chain Clamp

کوره تیوبی سرامیکی اتمسفر کنترل شده نیتروژن و آرگون 1200 ، 1400 و  1600 درجه

کوره تیوبی سرامیکی اتمسفر کنترل شده نیتروژن و آرگون 1200 ، 1400 و 1600 درجه

alumina Corundum boat | بوته آلومینایی کنگره دار

alumina Corundum boat | بوته آلومینایی کنگره دار

کوره هیدروژن اتمسفر کنترل 1800 درجه (فلزی)

کوره هیدروژن اتمسفر کنترل 1800 درجه (فلزی)

دریچه ی تهویه</br>Venting Valve

دریچه ی تهویه
Venting Valve

پمپ روتاری</br>Rotary Vane Pump

پمپ روتاری
Rotary Vane Pump

کی اف سه راهه</br>3-Ways KF Fitting

کی اف سه راهه
3-Ways KF Fitting

گیج پیرانی</br>Pirani Gauge

گیج پیرانی
Pirani Gauge

Cabinet rollers | غلطک کابینتی

Cabinet rollers | غلطک کابینتی

power switch | کلید پاور

power switch | کلید پاور