• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش

Manual Gate Valve | شیر دستی دریچه

مدل:ISO100
فشار کاری:

محصولات مرتبط

toggle clamp | تاگل کلمپ

toggle clamp | تاگل کلمپ

گیج خلاء</br>vacuum gauge

گیج خلاء
vacuum gauge

کوره اتمسفر کنترلی 1800 درجه (سرامیکی)

کوره اتمسفر کنترلی 1800 درجه (سرامیکی)

نوار بافته آلومینیومی

نوار بافته آلومینیومی

کی اف سه راهه</br>3-Ways KF Fitting

کی اف سه راهه
3-Ways KF Fitting

بلوک کوارتزی</br>quartz tube block

بلوک کوارتزی
quartz tube block

alumina boat | بوته آلومینایی

alumina boat | بوته آلومینایی

فلنج شلنگ آکاردئونی</br>Flange for Flexible Hose

فلنج شلنگ آکاردئونی
Flange for Flexible Hose

power switch | کلید پاور

power switch | کلید پاور

دسته باکالیت</br>bakelite ball

دسته باکالیت
bakelite ball