• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش

روغن پمپ دیفیوژن
Diffusion vacuum Pump Oil

روغن مورد استفاده در پمپ وکیوم دیفیوژن دارای ویژگیهای خاصی است. روغن دیفیوژن می تواند هزاران بار تبخیر و میعان شود .میل ترکیبی روغن پمپ دیفیوژن با هوا در دمای بالا بسیار اندک می باشد. کنترل و تعویض به موقع روغن در پمپ وکیوم دیفیوژن روی فشار نهایی پمپ دیفیوژن و عملکرد آن تاثیر بسزایی دارد. در هنگام خرید روغن پمپ دیفیوژن حتما اطلاعات فنی روغن دیفیوژن را بررسی کرده تا مطابق توصیه تولید کننده دستگاه باشد. بیشتر

محصولات مرتبط

Manual Gate Valve | شیر دستی دریچه

Manual Gate Valve | شیر دستی دریچه

گیج خلاء</br>vacuum gauge

گیج خلاء
vacuum gauge

کوره تیوبی سرامیکی اتمسفر کنترل شده نیتروژن و آرگون 1200 ، 1400 و  1600 درجه

کوره تیوبی سرامیکی اتمسفر کنترل شده نیتروژن و آرگون 1200 ، 1400 و 1600 درجه

قایقک آلومینایی</br>

قایقک آلومینایی

شمش، گرده، میله مولیبدن

شمش، گرده، میله مولیبدن

کوره باکسی فلزی خلاء 1200‌ ، 1400 ، 1600 درجه سانتی گراد

کوره باکسی فلزی خلاء 1200‌ ، 1400 ، 1600 درجه سانتی گراد

شلنگ PTFE

شلنگ PTFE

شلنگ فلزی آکارئونی</br>Flexible Hose

شلنگ فلزی آکارئونی
Flexible Hose

کانکتور المنت</br>heating element connenctor

کانکتور المنت
heating element connenctor

المنت اس آی سی</br>element sic

المنت اس آی سی
element sic