• پیشنهاد های امروز
  • آموزش
  • پیشنهاد های امروز
  • آموزش

المنت اس آی سی
element sic

از عناصر گرمایش SiC معمولاً به عنوان ابزاری برای فعال کردن المنت های کوره با دمای بالا یا کوره معمولی استفاده می شود. دمای کار 600 درجه سانتیگراد تا 1500 درجه سانتیگراد است. بیشتر
نامشکلدرجه حرارت استفاده شدهفرآیند تولیت
SiC Heating Element connector ED. SC. SCR. Dumbbell. U. W and other special shape Up to 1700C Made into blank. silicided under high temperature and re-crystallized

محصولات مرتبط

روغن پمپ دیفیوژن</br>Diffusion vacuum Pump Oil

روغن پمپ دیفیوژن
Diffusion vacuum Pump Oil

کی اف سه راهه</br>3-Ways KF Fitting

کی اف سه راهه
3-Ways KF Fitting

شلنگ PTFE

شلنگ PTFE

Cabinet rollers | غلطک کابینتی

Cabinet rollers | غلطک کابینتی

روغن پمپ روتاری</br>High Speed Mechanical Pumps Oil (Mineral Oil)

روغن پمپ روتاری
High Speed Mechanical Pumps Oil (Mineral Oil)

کنترل خلاء</br>Vacuum control

کنترل خلاء
Vacuum control

دستگیره استیل آون</br>oven steel handle

دستگیره استیل آون
oven steel handle

المنت ام او اس آی 2</br>element mosi2

المنت ام او اس آی 2
element mosi2

ایزو کلمپ</br>ISO Clamp

ایزو کلمپ
ISO Clamp

بوته گرافیتی

بوته گرافیتی